НАПРА̀ШАНЕ

НАПРА̀ШАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напрашам и от напрашам се; напрашване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква