НАПРА̀ШВАНЕ

НАПРА̀ШВАНЕ ср. 1. Отгл. същ. от напрашвам и от напрашвам се; изпрашване, опрашване. Загладената повърхност се напрашва.. посредством тензухени торбички в степен да се забелее слабо повърхността .. Това напрашване и поставянето на кръстците .. трябва да стане през деня и вечер най-късно до 22 часа. РД, 1950, бр. 194, 2.

Напрашване на мебели. Напрашване на дрехи.

2. Сел.-стоп. Покриване на растенията с тънък слой от някакъв препарат с цел да се унищожат насекомите.

Списък на думите по буква