НАПРА̀ЩАНЕ

НАПРА̀ЩАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от напращам и от напращам се.

Списък на думите по буква