НАПРАЩЯ̀ВАНЕ

НАПРАЩЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от напращявам.

— Друга (остар. и диал.) форма: напръщя̀ване.

Списък на думите по буква