НАПРЀГНУВАНЕ

НАПРЀГНУВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от напрегнувам и от напрегнувам се; напрягане.

Списък на думите по буква