НАПРЕГРЪ̀ЩАМ

НАПРЕГРЪ̀ЩАМ, -аш, несв.; напрегъ̀рна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. напрегъ̀рнат, св., прех. 1. Прегръщам мнозина или всички.

2. Прегръщам дълго, до насита някого. — Той, Насо, не може да не се върне някоя нощ да напрегръща булката си. К. Георгиев, ВНП, 82. — Кремено, пак честит ти гост. И нарадвай му се и напрегръщай хубаво орела си, че скоро пак ще отлети. Ив. Вазов, Съч. ХХI, 19. напрегръщам се, напрегърна се I. Страд. от напрегръщам в 1 знач. II. Взаим. от напрегръщам във 2 знач. Като се напрегръщаха и натупаха продължително по гърбовете,.., братята седнаха един срещу друг в дълбоките кожени кресла. Д. Димов, ОД, 18.

Списък на думите по буква