НАПРЕГЪ̀РНА

НАПРЕГЪ̀РНА. Вж. напрегръщам.

Списък на думите по буква