НАПРЀДИЦА

НАПРЀДИЦА1 ж. Диал. Предплата, аванс. Както вечер, така и сутрин в канцеларията на стопанството винаги се тълпяха кооператори. Едни идваха да търсят бригадирите си,.., а трети да се оплачат от нещо лично на председателя или да го помолят за "напредица", както викаха тук на предплатата. Ст. Даскалов, СЛ, 110.

НАПРЀДИЦА

НАПРЀДИЦА2 ж. Диал. Напредък, успех. Ошле у едно село, зафанале се на работа там и .. почело да им иде сѐ напредица. Нар. прик., СбНУ ХL, 423.

Списък на думите по буква