НА̀ПРЕДНИЦА

НА̀ПРЕДНИЦА ж. Диал. Преднина. Петко се ръкува с всеки един и признаваше с виновна усмивка: — Нали е първа нощ... На повратки, та се успах.Спи, спи. Вземи си напредница сега, че после няма да мигнеш!подхвърли му шеговито бай Герго. Ст. Даскалов, СЛ, 30.

Списък на думите по буква