НАПРЀДНИЧАВОСТ

НАПРЀДНИЧАВОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от напредничав; прогресивен. Отново започна да ми се струва, че и Стефан, и Кирил се мъчат да кокетират с напредничавостта и с широтата на възгледите си. Л. Станев, ПХ, 146. Недостатъкът на знанията му се изкупваше с напредничавостта на понятията му. Ив. Вазов, Съч. VI, 71.

Списък на думите по буква