НАПРЀЧВАНЕ

НАПРЀЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напречвам и от напречвам се.

Списък на думите по буква