НАПРЀЧНИК

НАПРЀЧНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. 1. Нещо, което е разположено, намира се, стои перпендикулярно на височината или дължината на друго. Пред фурната беше триножникът само на един от продавачите ..Хайде, хайде, не се заплесвай, ами поемай! .. Па, като видя, че момчето беше сложило таблата на главата си, подпъхнало ръка в напречниците на триножника, благослови: "На добър час!" Ст. Чилингиров, ЖП, 122.

2. Спец. Дебела къса линийка, закрепена под прав ъгъл към дългата част на линеал. Хоризонтални линии се чертаят с помощта на линеал. Напречникът на линеала се долепва до левия ръб на чертожната дъска и по горния ръб на линията му се изтегля хоризонталната линия. Маш. IХ кл, 41.

Списък на думите по буква