НАПРИКА̀ЖА

НАПРИКА̀ЖА. Вж. наприказвам.

Списък на думите по буква