НАПРИЛЍЧВАНЕ

НАПРИЛЍЧВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от наприличвам; наподобяване, наприличване.

Списък на думите по буква