НАПРЍМЕР

НАПРЍМЕР частица. 1. За уточняване, поясняване смисъла на отделни думи в изречението или на цялото изречение, като се посочва някакъв конкретен факт, предмет, явление, лице за пример и онагледяване. — Аз обичам цветята. Обичам ги не повече, но пък и не по-малко например от солената сланина. А. Гуляшки, ЗР, 119. Мнозина от ранените оживяха, като Стамат например, комуто отрязаха единия крак. Ст. Дичев, ЗС I, 210. — А няма ли кой да ни даде малко чай, например? Л. Стоянов, Х, 84. Понякогаш, например на Великден и на Коледа, не само че не повдига .. ръката си, а сам учи и другите да ни бият никого. Л. Каравелов, Съч. II, 16-17. Така, ако си представим, че една коя да било единица, например лакът, е разделена на две равни части; тога всяка от тия части ще бъде половина от лакът. Хр. Данов, ТПЧ, 120.

2. За въвеждане на предполагаема, примерна ситуация с цел да се извлече някакъв извод, решение и др. — Например, да речем, ти си сега господарката на чифлика, ти се разпореждаш — какво ще направиш? Й. Йовков, АМГ, 109.

3. За въвеждане на примери при изброяване; като. През есента има изобилие на плодове, например: грозде, ябълки, круши и други.

4. Самост. като въпрос. За изискване да се уточни някаква мисъл чрез някакъв пример. — Той е ходил в много страни.Например?

Списък на думите по буква