НАПРУ̀ЗЦИ

НАПРУ̀ЗЦИ само мн. Диал. Две съединени и назъбени по краищата железни пластинки, с които при тъкане платното се разпъва на ширина.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква