НАПРЪ̀ХНА

НАПРЪ̀ХНА1. Вж. напръхвам1.

НАПРЪ̀ХНА

НАПРЪ̀ХНА2. Вж. напръхвам2.

Списък на думите по буква