НАПРЪ̀ЦАМ

НАПРЪ̀ЦАМ. Вж. напръцвам.

Списък на думите по буква