НАПРЯ̀ГАНЕ

НАПРЯ̀ГАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от напрягам и от напрягам се. Браздулици пот шарят изгорялото лице на стареца и мокрят опънатата му от напрягане шия. Елин Пелин, Съч. II, 34. Физическите упражнения трябва да се извършват с максимална амплитуда,.. свободно, без напрягане. Н. Манчева, ЛФ, 156. Нашите успехи зависят само от усилията ни, от напрягането ни, от амбициите ни, ако щеш! А. Гуляшки, СВ, 163. Както казах и друг път, България без големи напрягания може да мобилизира 220 000 души в нещо осем деня. Пряп., 1903, бр. 12, 3.

Списък на думите по буква