НАПУ̀ДРЯНЕ

НАПУ̀ДРЯНЕ ср. Отгл. същ. от напудрям и от напудрям се. Вечерно време след измиване на краката с вода и сапун се намазва добре с мехлема, а сутрин се напудря с пудра. Намазването и напудрянето трябва да се прави особено обилно. РД, 1966, бр. 247, 2.

Списък на думите по буква