НАПУ̀ША

НАПУ̀ША1. Вж. напушвам1.

НАПУ̀ША

НАПУ̀ША2. Вж. напушвам2.

НАПУ̀ША

НАПУ̀ША СЕ. Вж. напушвам се.

Списък на думите по буква