НАПЪ̀ДВАНЕ

НАПЪ̀ДВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от напъдвам1 и от напъдвам се; напъждане1.

НАПЪ̀ДВАНЕ

НАПЪ̀ДВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от напъдвам2 и от напъдвам се; напъждане2.

Списък на думите по буква