НАПЪ̀ДЯ

НАПЪ̀ДЯ1. Вж. напъдвам1 и напъждам1.

НАПЪ̀ДЯ

НАПЪ̀ДЯ2. Вж. напъдвам2 и напъждам2.

Списък на думите по буква