НАПЪ̀ЛВАНЕ

НАПЪ̀ЛВАНЕ ср. Отгл. същ. от напълвам и от напълвам се; изпълване.

Списък на думите по буква