НАПЪ̀ЛНЯ

НАПЪ̀ЛНЯ. Вж. напълвам, напълнювам, напълнявам2 и напълням.

Списък на думите по буква