НАПЪ̀РЖА

НАПЪ̀РЖА. Вж. напържвам.

Списък на думите по буква