НАПЪРЗА̀ЛЯМ

НАПЪРЗА̀ЛЯМ, -яш, св., прех. Рядко. Пързалям някого много, до насита. Вчера напързаляхме децата за цяла седмица.

НАПЪРЗА̀ЛЯМ СЕ св., непрех. Пързалям се много, до насита. Дядо Мраз тъкмо бе позадрямал сред една полянка .. — Хайде, дядо! — провикна се звънливо Пролетта. Свърши твоята смяна. Сега е моят ред .. — Май съм заспал, а? .. Та думаш, да си ходя. Добре де, ама как смяташ, дали са се напързаляли децата? П. Бобев, ЗП, 10.

Списък на думите по буква