НАПЪРЗА̀ЛЯНЕ

НАПЪРЗА̀ЛЯНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от напързалям и от напързалям се. Нямат напързаляне тези деца, не мога да ги прибера от пързалката.

Списък на думите по буква