НАПЪ̀СТРЯ

НАПЪ̀СТРЯ. Вж. напъстрям.

Списък на думите по буква