НАПЪ̀СТРЯНЕ

НАПЪ̀СТРЯНЕ ср. Отгл. същ. от напъстрям и от напъстрям се; изпъстряне, нашарване.

Списък на думите по буква