НАПЪ̀ТСТВАНЕ

НАПЪ̀ТСТВАНЕ ср. Отгл. същ. от напътствам и от напътствам се; напътствуване, напътване.

Списък на думите по буква