НАПЪ̀ТСТВЕНО

НАПЪ̀ТСТВЕНО нареч. Като се изразява, изказва напътствие. — Ти, бате, наливаш вода в чужда воденица — смъмри го напътствено Киро, като останаха сами. Г. Караславов, ОХ II, 455.

Списък на думите по буква