НАПЪ̀ТСТВУВАНЕ

НАПЪ̀ТСТВУВАНЕ, ср. Отгл. същ. от напътствувам и от напътствувам се; напътстване, напътване, съветване.

Списък на думите по буква