НАПЪТУ̀ВАМ

НАПЪТУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Разг. Пътувам много, в голяма степен, до насита. Напътувахме се за тази година — обиколихме с кола цяла България.

Списък на думите по буква