НАПЪ̀ХВАНЕ

НАПЪ̀ХВАНЕ ср. Отгл. същ. от напъхвам и от напъхвам се; набутване1, навиране, намушкване, натикване1, наблъскване.

Списък на думите по буква