НАПЪ̀ЧВАНЕ

НАПЪ̀ЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напъчвам се; изпъчване.

Списък на думите по буква