НАРАБО̀ТВАНЕ

НАРАБО̀ТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наработвам и от наработвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква