НАРА̀ВНО

НАРА̀ВНО нареч. Обикн. с предл. с. 1. На една линия, редица или на едно и също равнище (при височина, дълбочина и под.). Отзад господарската къща беше ниска почти наравно със земята. Й. Йовков, АМГ, 38. Бежанците дойдоха, та седнаха изнемогнали в краката ни. Само бабата и момченцето останаха прави — двете лица наравно едно до друго. А. Дончев, ВР, 76.

Старецът,.., вървеше леко, наравно с конете. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 149.

2. В същото количество, в същия размер; наред. А като си я направи на неговото си място, и да му помогне нещо баща му, сѐ ще си знае, че къщата си му е само негова, и кога земат да се делят, пак ще си земе дѐла наравно с другите. Т. Влайков, Съч. II, 122. // При гл. като деля, разделям и под. — на равни части, в еднакво количество на всеки; поравно, еднакво. Събраните приходи от продадения барут са деляли наравно между сичките. З. Стоянов, ЗБВ I, 303. Ако гласовете се разделят наравно, проектът или предложението се брои отхвърлено. ПОУ, 19.

3. Равностойно, на едно и също равнище с друг (други) по отношение на качества, достойнства, заслуги. Някои по-трезви и осъзнали правилно пътя си, едва потискаха в сърцето си копнежа по една жива любов към човек, който стои наравно с тях. М. Грубешлиева, ПИУ, 66. Гредетин! Това име е останало почти неизвестно у нас, но то трябва да стои в историята ни наравно с Шипка. Ив. Вазов, Съч. VII, 173. Аз се занимавам системно като редовен гимназист. Някакво чувство на гордост ме обзема, че все пак вървя наравно с моите бивши съученици. С. Таджер, ПМ, 116. Наравно способен да воюва срещу неприятеля и да са оттегли, когато трябва, той можеше .. да са ползува от победата и да са покаже пак достоин, ако са случи да я загуби. Т. Шишков, ИБН, 41.

4. По същия начин, в същата степен; еднакво, наред. В тази случка наравно с Петър участвали и неговите другари от махалата. В. Райков, ПВ, 16. Росинка продължи да крачи из снега наравно с младежите и към девет и половина вечерта тримата влязоха в Подгорово. Д. Ангелов, ЖС, 210. Макар че в къщи държаха ратаи и нямаше нужда да работи, той не преставаше да се труди наравно с тях. Ем. Станев, ИК I и II, 32. Веселин и Ваня ядяха и пиеха наравно с възрастните и се смееха шумно. Д. Ангелов, ЖС, 28.

Списък на думите по буква