НАРАЗДАЛЀЧ

НАРАЗДАЛЀЧ нареч. Остар. и диал. На определено разстояние, далеч един от друг. Там на една страна, дето е изметено и изчистено, те се нареждат малко нараздалеч един от други. Т. Влайков, Пр I, 112. // В съчет. със същ., определено по количество от числ. На такова разстояние или време, каквото е посочено от числителното. Една чета от трима души непознати ся виждаха да вървят [по улицата] и зад тях пак други двама непознати до тридесет стъпки нараздалеч. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 48. Село Котел или Казан са нахожда всред старопланинските издавки, нараздалеч от Сливен 8 часа, а от Шумен 16. БО, 1846, бр. 2, 6.

Списък на думите по буква