НАРА̀МВАНЕ

НАРА̀МВАНЕ ср. Отгл. същ. от нарамвам и от нарамвам се.

Списък на думите по буква