НАРАМНИЦА

НАРАМНИЦА ж. св. Нарамник (във 2 знач.); нарамък, нарамчина.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква