НАРА̀МЧВАНЕ

НАРА̀МЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нарамчвам и от нарамчвам се; нарамване, нарамяне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква