НАРА̀МЯНЕ

НАРА̀МЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нарамям и от нарамям се; нарамване, нарамчване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква