НАРА̀СТВАНЕ

НАРА̀СТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от нараствам. Нарастването на корена се извършва за сметка на делението и растежа на клетките. Бнт V и VI кл (превод), 34. Нарастване на населението. Нарастване на продукция. Нарастване на доходи.

Списък на думите по буква