НАРА̀СТВАНИЕ

НАРА̀СТВАНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Нарастване. Тези изменения, които са забележват в месяца, неговото нараствание и нащърбявание, дали не зависят по някой начин от мястото между неподвижните звезди? Д. Витанов, НС (превод), 23. Всеки път признаците на това новопородено чувство [любов] ставаха по-явни, заедно с нарастванието му. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 95.

Списък на думите по буква