НАРА̀СТЪК

НАРА̀СТЪК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Диал. Израстък (в 3 знач.). Фют приличаше на окаяник .. Малките му рогца бяха покрити с някакви злокачествени нарастъци. Елин Пелин, ЯБ, 154.

Списък на думите по буква