НАРАХАТУ̀ВАМ

НАРАХАТУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Разг. Да рахатувам много, в голяма степен, до насита.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква