НАРД

НАРД, на̀рдът, на̀рда, мн. няма, м. 1. Бот. Тревисто растение от сем. валерианови с месести ароматични корени и червеникави цветове; нарда.

2. Ароматично вещество, получавано от корените на това растение и употребявано като суровина във фармацевтичната и парфюмерийната промишленост. // Това вещество като козметично средство или благовоние. Тя продаваше миризми. В малки чаши от алабастър,.. тя носеше кайсия,.., нард .. и кимион. Н. Райнов, БЛ, 183. С нард ги научи да мажат лицето си. Н. Райнов, БЛ, 50. Тогава Мария зема една литра миро чисто драгоценно, (което се именува) нард, и помаза нозете Исусови, и втри ги с косите си и изпълни се къщата от миризмата на мирото. Н. Рилски, НЗ, 205.

— От гр. νάρδος 'валериана'.

Списък на думите по буква