НАРЕВА̀ВАМ

НАРЕВА̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.; нарева̀ се, -ѐш се, мин. св. -а̀х се, св., непрех. Рева дълго, до насита, докато се успокоя. През това време майка и дъщеря се сляха в едно. Първо се нареваха двете заедно, като че и двете остават нещастни вдовици. Ст. Даскалов, СД, 274. Нека само остави детето няколко пъти да ся нареве, преди да го надои,.. — и детето по време ще ся приучи на ряд. Й. Груев, КН (превод), 64.

Списък на думите по буква