НАРЀЖА

НАРЀЖА. Вж. нарязвам и нарязувам.

НАРЀЖА

НАРЀЖА СЕ. Вж. нарязвам се и нарязувам се.

Списък на думите по буква